ONLINE PRIJAVA ZA SEMINAR „INTERAKTIVNO UČENJE METODIČKI USMJERENO NA UČENIKA“

Molimo vas da zbog izrade certifikata i što kvalitetnije organizacije seminara ispravno popunite prijavu.

Obavezni ste popuniti sva polja ispod. Nepotpune prijave nece biti prihvacene!