Rezultati ispita iz predmeta Metodologija društvenih istraživanja sa statistikom

1. Budimlić Emna 10 (A)
2. Handanagić Nejra 10 (A)
3. Dodigović Jasmina 10 (A)
4. Rizvić Irnes 8 (C)

 

Rezultati ispita iz predmeta Akademsko pisanje

1. Budimlić Emna 9 (B)
2. Handanagić Nejra 9 (B)
3. Dodigović Jasmina 9 (B)
4. Rizvić Irnes 9 (B)

 

Visoka medunarodna skola Cazin