REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 26.06.2019.godine:

 

 

MATEMATIKA ocjena

1. Šušnjar Sanel 7

 

VJEROVATNOĆA I STATISTIKA U SAOBRAĆAJU

1. Civić Ajdin 8

2. Begić Amra 7

 

 

 

Napomena: -Studenti koji su položili pismeni dio ispita mogu se javiti predmetnom predavaču na VMŠ u ponedjeljak, 01.07.2019godine 12h da pogledaju radove i eventualno usmeno odgovaraju.

 

Predmetni nastavnik : Mr sc Senad Hodžić

Visoka medunarodna skola Cazin