Rezultati ispita iz predmeta Siromaštvo i socijalna isključenost

1. Sedina Mašinović 7 (D)

 

 

Rezultati ispita iz predmeta Socijalni rad u zajednici

1. Sedina Mašinović 9 (B)

 

 

Rezultati ispita iz predmeta Socijalni rad

1. Majda Bakrač 8 (C)

2. Sumeja Kauković 9 (B)

Visoka medunarodna skola Cazin