Lista studenata koji su položili ispit na prvom junskom roku iz predmeta:

ENGLESKI JEZIK I

1. Sanel Šušnjar ocjena 6

2. Irnes Rizvić ocjena 6

 

 

ENGLESKI JEZIK II

1. Alma Kuduzović

2. Ena Ponjević

3. Nedžma Omerčević

4. Minela Arnautović

5. Almedina Kraković

6. Alma Duraković

7. Almira Džaferović

8. Selmina Veladžić

9. Zlatan Rošić

10. Ajdin Krupić

11. Adelisa Vilić

 

Usmeni ispit za studente koji su položili pismeni dio ispita će se održati 01.07.2019. sa početkom u 15h.

Visoka medunarodna skola Cazin