1. Japić Jasmin - 8 (C)

2. Mehić Elvira - 8 (C)

3. Selimović Amira - 8 (C)

4. Kapić Ajla - 7 (D)

5. Durić Sajra - 6 (E)

Visoka medunarodna skola Cazin