1. Sumea Čaušević 10 (A)

2. Zerina Salkić 10 (A)

3. Ajdin Sijamhodžić 9 (B)

4. Muhamed Japić 8 (C)

Visoka medunarodna skola Cazin