Rezultati ispita iz predmeta Socijalnog rada s grupom održanog 25.01.2019.godine

Sadina Mašinović - 8

 

Rezultati ispita iz predmeta Socijalni rad sa starijim osobama održanog 26.01.2019.godine.

Sadina Mašinović - 9

 

Rezultati ispita iz predmeta Socijalni razvoj i planiranje održanog 26.01.2019. godine.

Sadina Mašinović - 6

Visoka medunarodna skola Cazin