Alma Kuduzović (8)

Almira Džaferović (9)

Jasmina Dodigović (8)

Minela Arnautović (7)

Almedina Kraković (9)

Adna Salkić (8)

Alma Duraković  (7)

Samra Murić (7)

Nedžma Omerčević (10)

Adelisa Vilić (10)

Emna Budimlić (8)

Nejra Handanagić (7)

Emrah Bajrić (5)

Isak Bajrektarević (5)

Irnes Rizvić (5)

Ajdin Krupić (6)

Adis Džananović (5)

Ajdin Civić (5)

Ena Ponjević (9)

Amra Begić (5)

Selmina Veladžić (6)

Zlatan Rošić (6)

Muamer Bajramović (5)

Visoka medunarodna skola Cazin