Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da Visoka međunarodna škola Cazin

organizira i provodi edukaciju i polaganje ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa za osposobljavanje rada u obrazovnom sektoru

 

Za lica koja nisu završila nastavničke fakultete, a žele zasnovati radni odnos u obrazovnom sektoru, organizira se edukacija i polaganje ispita iz dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog programa za osposobljavanje rada u obrazovnom sektoru.

Pravo na sticanje uvjerenja o položenoj razlici pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti imaju osobe: sa završenom visokom stručnom spremom, sa završenom višom stručnom spremom i lica sa završenim petim stepenom stručne spreme.

Osobe sa završenom visokom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja nastave iz predmeta svoje struke u srednjoj školi.

Osobe sa završenom višom stručnom spremom, nakon položene razlike stiču pravo na izvođenje praktične nastave u srednjoj školi iz predmeta svoje struke.

Osobe sa završenim petim stepenom stručne spreme, nakon položene razlike stiču pravo izvođenja prakse za učenike srednje škole.

 

Modul 1. - Pedagoško-psihološko obrazovanje asistenata (PP/A)

Modul 2. - Pedagoško-psihološko obrazovanje lica sa završenim VII

stepenom stručne spreme (PP/VII)

Modul 3. – Pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika praktične nastave (PP/V)

 

Napomena: Kandidati su obavezni priložiti ovjerenu kopiju diplome, rodni list te prijavu za program koja se može preuzeti ovdje.

 

Obavještavaju se zainteresirani kandidati da će se dana 07.05.2018.godine održati uvodni čas od 15:00 do 18:00 sati.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-maila:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 037-511-311

Visoka medunarodna skola Cazin