Orjentacija

Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko razvojnih aktivnosti, te ostalim oblicima rada sa studentima i partnerima menadžment želi izgraditi imidž institucije kao značajnog faktora regionalnog razvoja lokalne zajednice.

Svrha

Uspostavljanjem stalnog rasta efikasnosti nastave i razmjenom znanja sa drugim obrazovnim institucijama, uz prisustvo gostujućih profesora, zadovoljit će se potrebe lokalne zajednice za stručnjacima iz pojedinih oblasti privređivanja.

Djelovanje

Ocjenjivanjem rezultata i analizom sadržaja studijskih grupa, te upoređivanjem sa konkurentnim obrazovnim institucijama menadžment će vršiti stalnu modernizaciju nastave. Na taj način će postojeće teorijske spoznaje pretočiti u obrazovnu praksu kao način izražavanja nastavnika. Vođen programskim ciljevima osnovnih dokumenata Menadžment će:

1. Graditi odnose sa korisnicima usluga u lokalnoj zajednici i regionu, sticanjem povjerenja i povećanjem broja korisnika usluga;

2. Graditi unutrašnje organizacijske strukture prema zahtjevima obrazovnih standarda, uspostavljanjem sistema kvaliteta;

3. Uspostavljati odnose sa institucijama koje daju međunarodni legimitet obrazovanju na ovoj instituciji.

Visoka medunarodna skola Cazin