ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 

Mr. Lejla Sivić, dipl.ecc. – šef studentske službe 

Admira Bajrić, dipl.ecc. - računovodstvo 

Mr. Jasmina Miljković, bacc.političkih nauka – opće-pravni poslovi 

Mr. Muamer Samardžić, dipl. informatičar - IT služba

 

 

NASTAVNO OSOBLJE 

Dr. sc. Ismet Botonjić - direktor

Prof.dr.sc. Refik Ćatić – Profesor 

Mr. Sanja Omanović, dipl.phy – koordinator za nastavu i predavač 

Mr. Amela Mahmutović, prof.bosanskog jezika – predstavnik odnosa s javnošću i predavač 

Mr. Senad Hodžić, prof.matematike – predavač 

Mr. Ermin Beganović, prof.engl.jezika – predavač 

Mr. Fahrudin Šišić, profesor tjelesnog odgoja i sporta – predavač 

Mr. Elvis Hairlahović, bacc.političkih nauka – predavač 

Mr. Emin Mušić, dipl.ing.saobraćaja – predavač  

Dr.sc. Šahim Kahrimanović, dipl.prof.sociologije – profesor Visoke škole 

Armin Osmanagić, bacc. Saobraćaja – asistent 

Haris Pašić, bacc. Ekonomije – asistent 

Dr.sc. Amra Imširagić - profesor Visoke škole

 

I ostali spoljni saradnici nastavnog osoblja.

Visoka medunarodna skola Cazin