ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 

Snežana Kočić, dipl. ecc. 

Rahila Ždralić, dipl. pravnik

Emira Alagić

 

 

NASTAVNO OSOBLJE 

Doc. Dr. sc. Senad Haurdić - direktor

Dr. sc. Ismet Botonjič 

Mr. sc. Sanja Omanović

Mr. sc. Zehrina Bajramović 

Mr. sc. Senad Hodžić

Mr. sc. Ermin Beganovićč 

Mr. sc. Biljana Lazić

Doc. dr. sc. Dragana Milojković - Čović

 Mr. Fuada Cerić

Doc. Dr. sc. Esad Čović

Mr. sc. Nedeljko Petrović

Dr. sc. Miodrag Romić 

 

Haris Pašić, bacc. Ekonomije – asistent 

 

I ostali spoljni saradnici nastavnog osoblja.

Visoka medunarodna skola Cazin