Visoko obrazovanje stručnjaka prema zahtjevima lokalne zajednice i preporukama Kantonalnog ministarstva obrazovanja, prilagođeno profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju za potrebe tržišta rada.

Misione cjeline

Razvijanje opštih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost. Zatim razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okolini u funkciji održivog razvoja. Razvijanje vještina učenja kao i opštih stručnih kompetencija, koje omogućavaju uspješno obavljanje praktičnih zadataka. Omogućavanje studentima upis na evropske visokoškolske ustanove. u skladu sa reformom obrazovnog sistema, sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju. Promovisanje kvaliteta u visokom obrazovanju prihvatanjem međuinstitucionalne saradnje i šeme mobilnosti profesora i studenata.

Veza sa krajnjim ciljevima

Realizacija obrazovnog sistema u ostvarivanju ovakve misije rezultirat će sa obrazovanjem društveno odgovornog i stručnog diplomca, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja. Periodično se preispituje misija i ciljevi, vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice.

Visoka medunarodna skola Cazin