Visoka međunarodna škola Cazin kao samostalna visokoobrazovna institucija na području Unsko-sanskog kantona ima svoju misiju i viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na aktuelnoj, socijalnoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, naročito u Unsko-sanskom kantonu, gdje se uviđa potreba za uvođenjem određenih studijskih programa čija bi uspješna realizacija dovela do efikasnijeg zadovoljavanja potražnje za određenim kadrovima.

Visoka međunarodna škola Cazin nalazi se na adresi Mala Lisa bb, 77220 Cazin.

Visoka medunarodna skola Cazin