Na prvu godinu studija može se upisati kandidat koji je završio srednju četverogodišnju školu.

Prijave za upis se primaju:

- u prvom upisnom roku (julskom),

- u drugom upisnom roku (septembarskom).

 

Prijave za upis kandidati predaju u Studentsku službu ili putem e-maila.

Uz prijavu treba priložiti:

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- diploma o završenom školovanju i svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original ili ovjerena kopija),

- dvije fotografije.

Visoka medunarodna skola Cazin