Dodatni dokumenti koji su obavezni u slučaju prepisa sa druge visokoškolske ustanove:

- uvjerenje o položenim ispitima (original),

- diploma (ovjerena kopija) za studente koji su diplomirali,

- nastavni plan i program.

Visoka medunarodna skola Cazin