Budući studenti,

Pred vama je jedan veliki izazov u kojeg se trebate hrabro upustiti. Na putu prema karijeri trebate izabrati poziv koji će odrediti vaše profesionalno zanimanje i život.

Visoka međunarodna škola Cazin vam nudi savremene studijske programe, prilagođene profesionalnom usavršavanju studenata, koji su usklađeni potrebama tržišta rada. Studijski programi koji se realiziraju u Visokoj školi su usklađeni sa odredbama bolonjske deklaracije, a organizacija studiranja je usklađena sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta na Evropskom području visokog obrazovanja. Naš cilj je obrazovati stručnjake, koji će usvajati i razvijati vještine za cjeloživotno učenje, kao i individue sa visokim životnim i profesionalnim vrijednostima. 

Dobro došli.

Visoka međunarodna škola Cazin

Uslovi za upis

Prepis sa druge visokoškolske ustanove

  Konkurs za upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu.   

Visoka medunarodna skola Cazin