Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Visoka međunarodna škola Cazin izvršila je prezentaciju svojih studijskih programa i nastavnog kadra maturantima skoro svih škola na području Unsko- sanskog kantona. Ovom prilikom se zahvaljujemo menadžmentu svih škola na ukazanom povjerenju i nadamo se budućoj saradnji.

Posebno se zahvaljujemo menadžmentu slijedećih škola na gostoprimstvu, ljubaznosti i profesionalnosti:

 • JU MSŠ „Hasan Musić“ Bužim,
 • JU „I srednja škola“ Cazin,
 • JU „II srednja škola“ Cazin,
 • JU „Gimnazija“ Cazin,
 • JU I srednja škola „Dr. Husein Džanić“ Velika Kladuša,
 • JU „II srednja škola“ Velika Kladuša,
 • JU „Gimnazija“ Velika Kladuša,
 • JU MSŠ „Safet Krupić“ Bosanska Krupa,
 • JU Opća gimnazija „Bosanska Krupa“, Bosanska Krupa,
 • JU „Mašinsko- saobraćajna srednja škola“ Bihać,
 • JU „Medicinska škola“ Bihać i
 • JU MSŠ (Ekonomska) Bihać.

„Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet.“ - Nelson Mandela

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin