Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Dana 10. i 11. 05. 2019 .godine u prostorijama VMŠ Cazin održana su javna predavanja i radionice na temu: „ Tehnologija budžet i kvaliteta u inženjerskim projektima“, predavač prof.dr.Marija Šiško –Kuliš, dipl.ing.str.- predavač na FESB - Fakultet eletrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

 

Predavanja su trajala dva dana. Dana 10.05.2019. godine prezentirane su slijedeće teme:

  • 1. Tehničko tehnološki opis investicijskog projekta –prvi dio; (pauza za kafu)
  • 2. Tehničko tehnološki opis investicijskog projekta –drugi dio; (pauza za ručak)
  • 3. Budžetiranje –prvi dio; (pauza za kafu)
  • 4. Budžetiranje-drugi dio;

Dana 11.05.2019. godine održane su slijedeće radionice :

  • 1. Kvaliteta očima inženjera – prvi dio; ( pauza za kafu)
  • 2. Kvaliteta očima inženjera-drugi dio;
  • 3. Okrugli stol-rasprava

Osvrt predavača na radionicu: Učesnici su pokazali veliki stepen zainteresovanosti te aktivno učestvovali u prezentaciji i radioničkom dijelu koji je ujedno bio potkrepljen i pozitivnim primjerima iz prakse.

Menadžment VMŠ će u partnerstvu sa priznatim predavačem poslovnog, znanastvenog i nastavnog rada iz oblasti Elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , nastaviti sa održavanjem javnih predavanja i radionica na teme koje su interesantne u gore navedenim oblastima, a mogu doprinjeti razvoju novih spoznaja i vještina kod studenata i privrednika USK-a. Također, Menadžment VMŠ Cazin će u budućnosti nastojati da proširi suradnju sa međunarodnim zvaničnicima i ekspertima za one oblasti učenja koje se implementiraju na Visokoj školi.

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin