Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Predavanja i radionice na temu "INTERAKTIVNO UČENJE METODIČKI USMJERENO NA UČENIKA" održane su 9.3.2019. godine u periodu od 08.00 do 15.00 sati u prostorijama Visoke međunarodne škole Cazin.

 

Predavači na seminaru su bili: Dr.sc. Nebojša Macanović, mr.sc. Fuada Cerić i mr.sc.Elvira Ogrešević. Učesnici radionice su bili nastavnici razredne i predmetne nastave iz osnovnih škola sa

područja Unsko – sanskog kantona. Na seminaru aktivno učešće je uzelo ukupno 94 nastavnika koji su bili raspređeni u tri grupe. 

Svakoj grupi je bilo osigurano slušanje predavanja i učešće na edukativnim radionicama kod svih predavača.

 

Osvrt predavača na radionicu: Učesnici su pokazali veliki stepen zainteresovanosti te aktivno učestvovali u prezentaciji i radioničkom dijelu koji je ujedno bio potkrepljen i pozitivnim

primjerima iz prakse. Posebno se moglo uočiti da veliki dio vježbi koje su realizirane tokom radionica se mogu replicirati u toku nastave što su i sami nastavnici potvrdili.

 

Osvrt učesnika na radionice: Rezultati evaluacijskog lista ocjenjen visokom ocjenom. Evaluacijski list je sadržavao određena pitanja koja su se odnosila na svekupan sadržaj i način

rada predavača. Nastavnici su pokazali izuzetnu zainteresiranost i zadovoljni su prezentacijama ali i radionicama svih predavača.

 

Entuzijazam kod nastavnika tokom cijelog dana se ogleda i kroz prijedlog tema za neke od sljedećih edukacija:

1. Rad u kombiniranim odjeljenjima

2. Disciplina u kombinovanim odjeljenjima

3. Rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju

4. Prilagođeni program

5. Mentalno zdravlje

6. Motivacija učenika za nastavne sadržaje

7. Kako motivirati učenike za učenje?

8. Očuvanje entalnog zdravlja nastavnika

9. Motivacija učenika

10. Edukacija roditelja

11. Rad sa djecom sa poteškoćama govora

12. Grafomotorika u RN

13. Rad sa nadarenom djecom

14. ADHD

15. Igra kao nastavno sredstvo

16. Nasilje nad djecom

 

Slike sa Seminara možete pronaći na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/vmscazin

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin