Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Poštovani nastavnici, pozivamo Vas na stručno usavršavanje/seminar pod nazivom „INTERAKTIVNO UČENJE METODIČKI USMJERENO NA UČENIKA“, za nastavnike razredne i predmetne nastave uposlene u osnovnom obrazovanju na području Unsko – Sanskog kantona.

 Teme seminara se odnose na područja pedagogije, didaktike, metodike nastavnog i odgojnog rada, logopedije i doprinijet će kompetencijama nastavnika na području nastavnog rada sa učenicima. Obrazovanje za drugačiji način rada uz korištenje novih metoda i tehnika od ključnog je značaja u nastavničkom planiranju i realizaciji anstavnog procesa. Menadžment pojedinih odgojno – obrazovnih ustanova, sporadično je uspijevao da modernizuje izgled školskih zgrada ili da na nekim nivoima ima modernizovan program i učila. Također samo neke su škole uspjele osigurati pristojnu normu kvalitetnog stručnog osoblja.

Cilj seminara je da drugačijim pristupom u radu utičemo na profesionalizaciju nastavničkog poziva. Ovakav sistem usavršavanja nastavnika koristan je u najvećoj mjeri za nastavnike koji imaju adekvatno početno obrazovanje i praktično profesionalno iskustvo.

Umjesto transmisivne škole, koja samo prenosi korpus znanja iz pojedinih predmeta, ostavljajući dijete koje uči u ulozi pasivnog primaoca tih znanja, nama je potrebna nova interaktivna škola, škola koja u djetetu koje uči vidi aktivnog učesnika. A to znači, s jedne strane, da se gledanje na dijete u našoj školi mora bitno promijeniti. Ono se ne može svoditi samo na ispošćenu ulogu učenika, nego se, i u svakom uzrastu, i u svakom razredu, i u svakom obrazovnom procesu, mora tretirati kao cjelovita ličnost sa sklonostima, afinitetima, motivacijom, potrebama, sposobnostima i mogućnostima. S druge strane, školsko učewe kao transmisija nastavnikovih znanja učeniku mora biti zamijenjeno aktivnim, participativnim, kooperativnim učenjem, odnosno, takvim učenjem u kome se dijete koje uči pojavljuje kao aktivan i konstruktivan činilac. Upravo su na ishodi ovih edukacija usmjereni na dijete aktivnog faktora u nastavi.

Termin seminara je planiran za subotu i nedjelju 09. 03. i 10. 03. 2019. godine, mjesto održavanja prostor Visoke međunarodne škole, a planirano vrijeme trajanja seminara od 08:00 do 14:00 sati. Nakon seminara će biti dodijeljeni Certifikati o stručnom usavršavanju na osnovu saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Predavači i teme:

1.     Dr.sc. Nebojša Macanović, vanredni profesor Visoke međunarodne škole:„Interesovanja i potrebe nove generacije učenika“ – predavanje i radionica.

2.     Mr. sc. Elvira Ogrešević, predavač Visoke međunarodne škole: „Važnost rane intervencije, logopedske dijagnostike i tretmana kod učenika sa govornim, jezičkim i komunikacijskim poteškoćama“- predavanje i radionica.

3.     Mr. sc. Fuada Cerić, predavač Visoke međunarodne škole:„Upotreba inovativnih metoda i tehnika učenja u interaktivnoj nastavi“ –predavanje i radionica.

Prijave i kotizacija:

Prijave za seminar su moguće SAMO putem linka (kliknite ovdje za online prijavu). Prijave su otvorene do 27.02.2019. godine

Spisak učesnika će biti objavljen 28.02.2019. Svi nastavnici koji se nađu na spisku će biti obavezni uplatiti kotizaciju za Seminar u iznosu od 20 KM, najkasnije do 05.03.2019. na žiro račun:

Visoka međunarodna škola

Mala Lisa bb Cazin

Sberbank 1403061120004950

Sa naznakom za seminar.

 

Napomena* Molimo sve zainteresirane da ne uplaćuju kotizaciju prije nego što se njihovo ime nađe na spisku. Hvala.

 

Dodatne informacije:

 

Za sve eventualne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt: +387-37-511-311, 060/3315249, 062/748839 i 065/609929.

 

Radujemo se vašem dolasku!

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin