Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Centar za obrazovne inicijative Step by Step će ove godine dodijeliti treću po redu Godišnju nagradu za inovativne nastavnike.

 

Glavni cilj ovakve aktivnosti je prepoznati, promovirati i nagraditi one pojedince i pojedinke koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja, predane i posvećene profesionalce koji svaki dan u vrtiću ili školi pretvaraju u čarobnu avanturu učenja i otkrivanja. Step by Step će i ove godine dodijeliti 50 nagrada u 5 kategorija.

S ponosom možemo da kažemo da je naša profesorica, Mr. sc. Fuada Cerić, nominovana za nagradu za inovativne nastavnike 2018 godine u kategoriji 5 (Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja).

 Fuada Cerić rođ. Poračanin rođena je 04.03.1980. godine u Olovu, općina Olovo. Osnovnu i srednju školu (Opću gimnaziju), završila u Olovu. Nakon završene srednje škole upisuje se na Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek pedagogija, koju završava 2004. godine i stiče zvanje profesor pedagogije. Postdiplomski studij iz oblasti pedagoških nauka završava 2017. godine, odbranom magistarskog rada na temu „Položaj i aktivnost učenika u staroj, novoj i alternativnoj školi“,čime stiče zvanje magistra pedagoških nauka. Udata i majka dva dječaka. 

Od 2004. obavlja poslove pedagoga u osnovnim školama u Brezi, Olovu i Velikoj Kladuši. Od 2006. godine uposlenik je u Osnovnoj školi „Todorovo“, Velika Kladuša. 

Autor je priručnika za nastavu pod nazivom “Priručnik kognitivnih mapa”. Autor je i koautor radova na naučnim skupovima i časopisu „Naša škola“: Osnovni razlozi slabog uspjeha učenika u učenju, Interesi i interesovanja učenika osmih razreda za polazak u srednju školu, Inkluzija u očima nastavnika, Kako učenici odvajaju bitno od nebitnog u procesu učenja, Radne navike i primjena tehnika učenja kod učenika, Alternativne škole kao savremeni pravac odgojnog-obrazovnog rada i poboljšanja položaja i aktivnosti učenika u nastavnom procesu, Profesionalizacija prosvjetnog poziva, Pedagoško-psihološki pristup odgoju i obrazovanju, sa aspekta stavova nastavnika o inkluzivnom pristupu u radu sa djecom sa posebnim potrebama, u osnovnoj školi. Učesnik je i realizator tema na konferencijama u BiH.

Ovom prilikom želimo da čestitamo našoj profesorici i zaželimo mnogo uspjeha kako u karijeri, tako i u privatnom životu.

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin