Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Poštovani odgajatelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, studenti pozivamo Vas na seminar:“Izrada didaktičkih sredstava u radu sa djecom s posebnim potrebama“, koji će se održati 8.12.2018. godine (subota) godine u prostorijama Visoke međunarodne škole Cazin.

 

Ovakav seminar po prvi put se organizuje na prostoru Unsko-sanskog kantona.

Na seminaru ćete steći znanja (teorijska i praktična) iz oblasti rada sa djecom s posebnim potrebama. Nastavnici će usvojiti znanja koja su najadekvatinija didaktička sredstva sa svakom skupinom djece s posebnim potrebama: oštećenja sluha i govora, oštećenje vida, intelektualnim teškoćama, tjelsnom invalidnošću...

Cilj seminara  je proširivanje iskustva o brojnim mogućnostima upotrebe didaktičkih sredstava i pomagla kod različitih skupina djece s posebnim potrebama. Edukacija podrazumjeva brojne praktične primjere. Znanja stečena na seminaru su lako primjenjiva u radu.  Seminar je namjenjen odgajateljima, učiteljima, nastavnicima, profesorima i stručnim suradnicima. 

Predavači će biti: Dr. sc. Amra Imširagić i- dipl. defektolog- surdoaudiolog i Mr. sc. Zuhra Hadžipašić stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama. 

Prijavu za seminar možete poslati najkasnije do 29.11.2018 godine. Prijavu slati na mejl: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Uplata kotizacije 30. 11. 2018. godine. Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale za seminar. Kako bi se osigurala odgovarajuća atmosfera za seminar, broj sudionika je ograničen.

Kotizacija za seminar iznosi 30 KM, koju nastavnici mogu uplatiti na žiro račun

Visoka međunarodna škola

Mala Lisa bb Cazin

Sberbank 1403061120004950

Sa naznakom za seminar

Za sve eventualne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt: +387-37-511-311. 

Radujemo se Vašem dolasku!

 

 Raspored seminara

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin