Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Visoka međunarodna škola Cazin raspisuje konkurs za upis studenata u akademsku 2018/2019. godinu na prvi ciklus studija na studijske programe:

 

 1. Drumski i gradski saobraćaj (3+0) i (4+0),
 2. Finansije i bankarstvo (3+0) i (4+0),
 3. Pedagogija i psihologija (4+0),
 4. Sestrinstvo (3+0) i (4+0),
 5. Fizioterapija (3+0) i (4+0),
 6. Sanitarni inženjering (3+0) i (4+0).

 

Pravo upisa na studijske programe imaju sva lica u skladu sa Zakonom USK-a i Statutom Visoke međunarodne škole Cazin.

 

Upisne kvote su ograničene. Brucoši koji se upišu na prvom upisnom roku ostvaruju prava na popust školarine u iznosu od 50% za školsku 2018/2019. godinu.

 

Prijave za upis podnose se svakog radnog dana, a mogu se preuzeti u Studentskoj službi ili na web stranici Visoke škole www.vms.ba.

Konkurs ostaje otvoren do kraja jula mjeseca 2018.godine.

 

Kandidat koji se upisuje na prvu godinu studija uz prijavu prilaže:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original),
 • Uvjerenje o državljanstvu (original),
 • Svjedočanstvo o završena sva četiri razreda srednje škole (original ili ovjerene fotokopije),
 • Diploma o položenom završnom (maturskom) ispitu (original ili ovjerena fotokopija),
 • Dvije fotografije – dimenzije 4 x 6.

 

Kandidat koji se prijavljuje za nastavak studija (prepis sa druge visokoškolske ustanove) pored već navedenih dokumenata treba priložiti: 

 • Uvjerenje o položenim ispitima, 
 • Nastavni plan i program koji je pohađao u drugoj ustanovi,
 • Ovjerenu kopiju diplome (ukoliko je završena prethodna visokoškolska ustanova).

 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na:

 • tel. 037/511-311; 062/303- 603
 • u Studentskoj službi Visoke međunarodne škole, Mala Lisa bb, Cazin
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin