Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Treći termin seminara “Neverbalna komunikacija kao vid sporazumjevanja sa osoba s posebnim potrebama“ je u subotu, 24.2.2018. godine, s početkom u 9h. Spisak učesnika seminara pogledajte u nastavku:

 1. Jasna Družić

2. Sunita Mustedanagić

3. Ismedina Ljubijankić

4. Nedžada Sagrković

5. Hasnija Ljubijankić

6. Nermina Burzić

7. Elma Seferović

8. Danijela Divjak

9. Maida Mustafić

10. Nermina Nuhić 

11. Emina Kazaz 

12. Sabina Beširević

13. Vesimna Mehić

14. Dinka Midžić

15. Šejla Sadiković

16. Mirza Nuhanović

17. Rasema Dedić

18. Duranović Fadila

19. Keranović Ajka

20. Velić Zemina

21. Odobašić Bejza

22. Husmira Bišćević

23. Šahinovic Alma

24. Keranovic Šerifa

25. Fatima Velić

26. Semira Pjanić

27. Emira Kapić

28. Seid Mešić

29. Selma Mešić

30. Anita Bajrić

31. Indira Ćatić,

32. Sadija Cinac

33. Raza Muratović

34. Zekira Veladžić

35. Tamara Malkoč,

36. Asmira Delić

37. Jasmina Šehić

38. Elvisa Šumar

39. Ajka Kljajić

40. Samra Šišić

41. Indira Ćatić,

42. Sanela Bešić

43. Halida Šahinović

44. Mirela Šarganović

45. Halida Šahinović

46. Šerifa Keranović

47. Ajna Topić

48. Merima Veladžić

49. Damir Džaferović

50. Zineta Čirić

51. Suada Fazlić

52.Azra Prosic 

53. Selma Kovačević

54.Hajrudin Muratović

55.Hasija Kajtazović

 

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin