Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Poštovani, odgajatelji, nastavnici, profesori, stručni suradnici, studenti pozivamo Vas na seminar:“ Neverbalna komunikacija kao vid sporazumijevanja sa djecom s posebnim potrebama“, koji će se održati 17.2.2018. (subota) godine u prostorijama Visoke međunarodne škole.

Ovakav seminar po prvi put se organizuje na prostoru Unsko-sanskog kantona.

Na seminaru ćete steći znanja(teorijska i praktična) iz oblasti neverbalne komunikacije. Takođe, usvojit ćete znanja iz oblasti Znakovnog jezika koja ćete moći primjeniti u radu sa osobama oštećenog sluha. Predavači će biti: Dr. sc. Amra Imširagić i Muhedin Muhić, dipl-defektolog surdoaudiog stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa osobama oštećenog sluha.

Seminar će putem interakcije između predavača i učesnika kreirati osnovu za usvajanje ključnih elemenata neverbalne komunikacije, ali i prevazilaženju barijera u komunikaciji sa osobama oštećenog sluha.

Prijavu za seminar možete poslati najkasnije do 9.2.2018 godine. Prijavu slati na mejl: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kotizacije 12.2.2018. godine.Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale za seminar. Kako bi se osigurala odgovarajuća atmosfera za seminar, broj sudionika je ograničen.

Kotizacija za seminar iznosi 25 KM, koju nastavnici mogu uplatiti na žiro račun

Visoka međunarodna škola

Mala Lisa bb Cazin

Sberbank 1403061120004950

Sa naznakom za seminar

Za sve eventualne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt: +387-37-511-311. Prijavu za seminar možete poslati na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Radujemo se Vašem dolasku!

 Prijava za seminar

 

 Raspored seminara

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin