Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

U subotu, 23.12.2017. godine, u prostorijama Visoke međunarodne škole u Cazinu sa početkom u 11:00 sati, održana je promocija knjige autora Dr.sc. Amre Imširagić, profesora Visoke međunarodne škole Cazin, Dr. sc. Rahima Gadžića, Mr. sc. Nenada Lučića, pod nazivom “Integrativna pedagogija - odgojno-obrazovni rad".

 

Knjiga je namijenjena studentima: Pedagogije, Socijalnog rada, Specijalne edukacije i rehabilitacije, nastavnicima i stručnim suradnicima, te svima koji žele steći znanja o odgojno-obrazovnom radu sa djecom sa posebnim potrebama. U knjizi su sabrana praktična iskustva potkrijepljena sa teoretskim razmatranjima, koje su autori stekli u praksi. Zatim sadržana je do sada neobjavljena oblast iz Integrativne pedagogije, koja obuhvata komunikaciju sa osobama koje imaju senzorna oštećenja (gluhi i slijepi). O knjizi su govorili Mr. sc. Alen Čajić, Irisa Jušić, professor, Dženana Omanović, profesor, Danijela Ramaj, profesor, te autori Dr. sc profesor Amra Imširagić, Dr.Sc. Rahim Gadžić i Mr.Sc. Nenad Lučić.

 

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin