Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

U Cazinu, 28.10.2017. god. sa početkom u 10:00 sati u Kulturnom centru, održan je II Naučno- stručni skup međunarodnog karaktera pod nazivom „Životni stilovi – zdravstveni i psihološki aspekti“ u organizaciji Visoke međunarodne škole Cazin.

 

Program Naučno- stručnog skupa je bio bogat i raznovrstan, prijavio se veći broj autora i koautora sa različitim temama.

Program Skupa otvorio je direktor Visoke međunarodne škole, dr.sc. Ismet Botonjić, a učesnicima i prisutnima obratio se savjetnik gradonačelnika Cazina, gdin. Jusuf Bajrektarević.

Po završetku II međunarodnog Naučno- stručnog skupa izlagačima su uručeni certifikati i organiziran je zajednički ručak.

 

Fotografije sa ovog događaja možete pronaći na linku: 

https://www.facebook.com/pg/vmscazin/photos/?tab=album&album_id=1642959159108257

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin