Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Poštovani predstavnici medija,

Cijenimo da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a prepoznalo Visoku međunarodnu školu Cazin kao zajednički regionalni projekat i uključilo se, pomoću svojih službi, u proces licenciranja.

Sada kada je taj posao verifikacije iza nas, želimo se zahvaliti studentima i roditeljima, partnerima i lokalnoj zajednici na ukazanom povjerenju.

Uprava i Menadžment Visoke međunarodne škole Cazin su uspostavili podsisteme obrazovnog procesa prema evropskim standardima ESG i u velikoj mjeri izgradili osnove sistema kvaliteta, te nastavili njihovu integraciju. Slijedeći korak je pokretanje procesa Akreditacije uz pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a i Agencije za visoko obrazovanje BiH. Na tom poslu organizirano rade Timovi nastavnika i administrativnog osoblja.

Pozivamo studente i nastavnike da se, po raspisanim Konkursima, uključe u projekat Visoke međunarodne škole i tako zajedno nastavimo graditi povjerenje i dobro Javne vrijednosti u Unsko- sanskom kantonu.

MA Goran Lalović

Menadžer za kvalitet

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin