Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Departman sigurnosnih studija Univerziteta modernih znanosti - CKM Mostar u suradnji sa Udruženjem "Sport za sve" iz Banja Luke I Evropskim Defendologija centrom iz Banja Luke organizirali su Prvu međunarodnu konferenciju "MASTA 2017" Mostar, koja je održana 10.06.2017. godine u Mostaru.

U cilju razmjene naučnih iskustava, rezultata istraživanja i stručne prakse, prisustvovali su brojni autori sa svojim radovima iz oblasti:

  • sigurnosti,
  • menadžmenta i ekonomije,
  • zdravstva i
  • drugih oblasti.

Cilj konferencije je bio da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa savremenim prijetnjama i izazovima kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti prevenciju, ali i resocijalizaciju raznih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja. Program konferencije je bio multidisciplinaran.

Predstavnik Visoke međunarodne škole Cazin je bila mr.sc. Sanja Omanović, dipl.phy, voditelj Odsjeka Zdravstva, koja je svojim naučno-stručnim radom “Utjecaj tjelesne aktivnosti na deformitete kičmenog stuba kod djece” ukazala na nedostatke u provođenju nastave iz Tjelesne I zdravstvene kulture u školama, kao I na problem civilizacijskih trendova koji jesu dinamični, ali ne u smislu tjelesne aktivnosti.

Detalji, metode I rezultati istraživanja opisanih u radu, mogu se pronaći u Zborniku radova MASTA 2017, UNIVERZITET CKM, po kritikama I ocjenama Naučnog, Uređivačkog I Organizacionog odbora, PRVOM MJESTU, a Zbornik se nalazi u Biblioteci Visoke međunarodne škole Cazin.

“Za našu budućnost, za naše najmlađe……..Izaberimo pokret I zdravlje” ( Omanović.S. )

Našoj kolegici čestitamo na uspješnoj realizaciji prezentacije rada u nadi da će svojim iskustvom I znanjem I dalje predstavljati našu ustanovu na ovakvim I sličnim naučnim događajima.

Visoka međunarodna škola Cazin.

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin