Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

U subotu, 15.4.2017. godine, u prostorijama Visoke međunarodne škole u Cazinu sa početkom u 09:00 sati, održan je seminar- radionica na temu „Izrada prilagođenih programa“ na kojem su se obrađivale slijedeće teme:

 

1. Djeca sa poteškoćama u inkluzivnom procesu;

2. Asocijativno devijantno ponašanje;

3. Izrada prilagođenih programa za djecu sa poteškoćama.

Uvodničar i voditelj Seminara- Radionice bila je Dr.sc. Amra Imširagić.

Cilj Seminara- Radionice bio je da se nastavnici osposobe za izradu prilagođenih programa za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Visoka međunarodna škola u Cazinu, tačnije studijski program Specijalne edukacije i reahabilitacije, prepoznala je važnost edukacije nastavnika za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju. S obzirom da je proces inkluzije uveliko počeo i da nastavnici nisu dovoljno educirani o radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, te da nisu upoznati s tim kojoj djeci izraditi prilagođeni program, a kod koje djece primijeniti individualizirani pristup, ovim Seminarom- Radionicom, kroz praktičan rad, osposobili smo nastavnike da samostalno izrade prilagođeni program. Također, educirali smo ih kod koje skupine djece sa poteškoćama u razvoju treba primijeniti individualizirani pristup.Seminaru- Radionici prisustvovalo je 92 nastavnika sa cijelog područja Unsko-sanskog kantona.

Ovaj Seminar- Radionica bio je doprinos poboljšanju položaja djece sa poteškoćama u razvoju u inkluzivnom procesu.

 

Fotogaleriju sa seminara- radionice „Izrada prilagođenih programa“ možete pogledati na linku:

https://www.facebook.com/pg/vmscazin/photos/?tab=album&album_id=1421142257956616

 

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin