Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Šarene rasparene čarape koje danas nose ljudi diljem planeta pozivnica su za osvještavanje prema ljudima i djeci s Downovim sindromom. Danas je njihov dan, a simbol rasparenih čarapa ne može biti bolji i znakovitiji. Zašto? Zato što simbolizira probleme neintegracije osoba s Downovim sindromom u našem društvu, koji su kao rasparene čarapice, ima ih svugdje, ali im je teško upariti se.  

 

A zašto baš današnji dan? Dan su izabrali čelnici Down Syndrome International-a, a odabran je baš 21. kako bi označio potrostručenje (trisomiju) 21. kromosoma gdje se umjesto dva nalaze tri kromosoma i baš je on glavni krivac što se djeca rađaju s takvim hendikepom.  

Pojam Downov sindrom potiče od liječnika Johna Langdona Downa koji je još 1866. godine prvi put opisao ovaj sindrom (skup karakteristika) i to gotovo 100 godina prije nego je znanost otkrila pravi razlog - trisomiju na 21. paru kromosoma.    

Stepen ovog genetskog poremećaja varira od osobe do osobe, a već je po rođenju moguće otkriti koji će stupanj poremećaja svako dijete imati. Inače, u svijetu se na svako 650 dijete rađa jedno s ovim sindromom s time da su mnoga takva djeca u velikoj mjeri sposobna za relativno normalan život. Ako im društvo to dozvoli omogućavajući im mjesto u vrtićima, školama, kasnije i zaposlenju. I zato je važno podići svjesnost ovog društvenog problema, ako nikako drugačije onda barem danas - rasparaneim čarapama, ukažite na probleme, potaknite svoju sredinu da promisle o ljudima koji su rođeni s ovim karakterističnim genetskim poremećajem.      

Znanstveno je naime dokazano da skup sindroma nazvan Down ima više od 50 obilježja te da nisu svi povezani uz teže mentalne disfunkcije. Činjenica doduše jest da takve osobe trebaju znatno veću pažnju obitelji, poslije i društva - da tijekom odrastanja trebaju specifične rehabilitacijske postupke i posebne metode učenja, no dobar dio ove populacije spreman je živjeti i raditi relativno samostalno u svojoj odrasloj dobi. Svjedoče tome brojni dokazi - od djevojaka koje su postali modeli i muškaraca koji su osvajali Himalaju. Ništa nije nemoguće kada se jednom biću posveti adekvatna pažnja.    

Zato danas progovorite o ovom problemu - i svakako istaknite svoje rasparene čarape.   

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin