Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

Povodom dana invalida, 3. decembra 2016. godine u prostorijama Viskoke međunarodne škole u Cazinu, ispred studijskog programa: Specijalne edukacije i rehabilitacije održan je okrugli sto na temu: Inkluzija- stanje, perspektive, mogućnosti na području Unsko- sanskog kantona.

Svoja iskustva o inkluziji djece sa posebnim potrebama izneli su: Dr. sc. Amra Imširagić, profesorica sa Visoke međunarodne škole, Dr.sc. Šahim Kahrimanović, profesor sa Visoke međunarodne škole, Mr.sc. Elvira Ogrešević, predavač na Visokoj međunarodnoj školi, Dr.sc. Mirzeta Jahić, Fuada Cerić, pedagog u JU.OŠ.“Todorovo“: Seminaru je prisustvovalo 150 nastavnika, profesora sa područja Unsko-sanskog kantona.

Nastavnici su stava da su nedovoljno educirani o radu sa djecom sa posebnim potrebama i da ne posjeduju dovoljno znanja o izradi prilagođenih programa. Takođe, da ne znaju komunicirati sa učenicima oštećenog sluha.Glavni zaključak okruglog stola je da je neophodno raditi na edukaciji nastavnika, profesora o radu sa posebnim potrebama. 

 

Fotografije sa okruglog stola možete pronaći na linku:

https://www.facebook.com/pg/vmscazin/photos/?tab=album&album_id=1243702792367231

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin