Visoka međunarodna škola Cazin

Mala Lisa bb, 77220 Cazin

+387 37 511 311

+387 62 303 603

E-mail: info@vms.ba

 

Radno vrijeme Studentske službe:

Radnim danima: 09:00 – 16:00h

Subotom: 09:00 – 13:00h

U Bihaću je u ponedjeljak, 11.07.2016. potpisan ugovor između Visoke međunarodne škole Cazin i NP „Una“. Potpisivanju ugovora su prisustvovali direktor Visoke međunarodne škole Cazin, prof.dr Refik Ćatić i Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka „Una“.

 

Visoka međunarodna škola Cazin i Nacionalni park Una planiraju u budućnosti razvijati suradnju u edukaciji studenata, odnosno obavljanju stručne prakse studenata,  suradnju pri organiziranju skupova vezanih za rad pomenutih institucija, suradnju vezano za marketinške aktivnosti obje institucije, zajedničko organiziranje stručnih seminara, organizovanje i provođenje saradnje u oblasti cjeloživotnog obrazovanja i drugih vidova vannastavnih aktivnosti, organizovanje i izvođenje zajedničkih projekata u oblasti obrazovanja i razmjena iskustava i informacija, te saradnja u drugim oblastima za koje se utvrdi međusobni interes za saradnju. 

Biblioteka

Fond bibliotečke građe kontinuirano se dopunjava novim naslovima knjiga, časopisa, stručnih radova nastavnika i diplomskih radova studenata. Zatim, naslovima neobavezne literature, razvojnim studijama programima lokalne zajednice i građom koja je poklonjena od strane Partnera. Bibliotekar evidentira, knjiži, izdaje na korištenje građu u svrhu izvršavanja obaveza studenata i nastavnika, te poticanja opšteg obrazovanja, kulture čitanja, informisanja u cjeloživotnom učenju i naučnog istraživanja.

Bolonjski proces

Novi bodovni sistem je oblikovan tako da razvije prijenos bodova koji bi ubuduće bili prepoznatljiva valuta za akademsko priznavanje na svim europskim univerzitetima. Uz to, ECTS bi trebao omogućiti lagano prepoznavanje studijskih programa. Na taj se način studentima otvara šira mogućnost upisa, sloboda biranja izbornih predmeta, promiče se studentska pokretljivost, a unapređuje se i nastavnička aktivnost. 

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke međunarodne škole Cazin je predstavničko tijelo studenata Visoke škole. Studentski parlament objedinjuje predstavnike studenata, sa statusom aktivnih studenata, sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja od zajedničkog značaja i solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonom i aktima Visoke škole, te poboljšanje studijskih i socijalnih odnosa i razvije druge aktivnosti studenata. 

Visoka medunarodna skola Cazin